Luboš Ovsenák

Odvětrávání radonu

Provádíme autorizované odstranění vlhkosti a radonu systém IGLÚSystém IGLÚ nabízí řešení problémů s vlhkostí a radonem. Je vhodný zejména při provádění rekonstrukcí vlhkých domů, ale i při výstavbě nových základových desek.

PROVĚTRANÉ ZÁKLADOVÉ DESK

Funkcí každé základové desky je dokonalé oddělení stavby od jejího podkladu. Oddělení je důležité proto, aby do dalších vrstev stavby nepronikala zejména zemní vlhkost vyskytující se v každém typu podloží. Provětraná dutina uvnitř základové desky, vystavěná pomocí systému Iglú, vytváří prostor, v němž se zemní vlhkost spojí s proudícím vzduchem a je odvedena mimo objekt. Provětraná plocha zajišt´uje nejen hydroizolaci podlahy, ale také významně přispívá k izolaci obvodového zdiva, což se využívá zejména při rekonstrukci starších objektů. Funkční hydroizolace minimalizuje náklady na dodatečné opravy poruch staveb vzniklé vzlínající vodou, což zajišťuje dlouhodobou kvalitu stavby.

IGLÚ A RADO
Vytvoření ventilační dutiny s sebou přináší další důležité výhody, mezi něž bezpochyby patří eliminace nebezpečných koncentrací radioaktivních plynů, které přirozeně unikají z některých typů půdy. Mezi ty, které jsou považovány za zvláště zdraví ohrožující, patří radon – prvek obsažený v půdě a ve stavebních materiálech vyráběných přímo ze zemské kůry. Radon vzniká rozpadem prvků, jako jsou uran, bismut, polonium, atd. Množství radonu přítomného v přírodě závisí na místních geologických poměrech. Nebezpečí ohrožení zdraví je ale vysoké pouze tehdy, když se radon může koncentrovat uvnitř uzavřených prostor. To se děje díky teplotnímu rozdílu (a tím i rozdílu v tlaku) mezi vnitřním obývaným prostorem a podkladovou půdou. Malá štěrbina ve vodorovné izolaci stačí k tomu, aby se plyn dostal ze základů do obývaných prostor. Dutina mezi zemí a podlahou vytvořená pomocí Iglú díky ventilaci zabraňuje šíření radonu a jeho derivátů a zároveň jejich pronikání do vnitřních částí stavby. Provětrání odvede nebezpečné plyny mimo budovu.

UMÍSTĚNÍ ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ
Do dutiny tvořené elementy Iglú je třeba přes obvodovou zed‘ zavést odvětrávací komínky. Ty se vytvoří z obyčejné plastové trubky o průměru 12 cm. Odvětrávací komínky se provádí na dvou protilehlých stranách (chladnější a teplejší, většinou severní a jižní) a jejich vyústění využívá komínového efektu k podpoře provětrání. Tzn., že na severní straně se vyvedou cca 30 – 50 cm nad terénem, na jižní straně se vyústí dle technických možností stavby co nejvýše. Četnost odvětrávacích komínků by měla být každých 3 – 5 m obvodové zdi. Pro zvýšení provětrání a snížení vlhkosti také u obvodových stěn doporučujeme umístění odvětrávacích komínků rovněž v rozích objektu. K odvětrání mohou být využity nenapojené komíny, pokud se v objektu vyskytují.

Více fotografií můžete najít v naší Fotogalerie

Poptávka realizace

Translate »